fbpx

Política i condicions legals

A continuació exposem les condicions d’ús d’aquesta plana web. La navegació per aquesta plana web li atorga el rol d’usuari i per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta plana web. La navegació per aquesta plana web li atorga el rol d’usuari i per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

Normes d'ús

Com usuari d’aquesta web, ha de utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.
Queda prohibit realitzar per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual

Les pàgines del web i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos, logotips, marques, noms comercials i/o altres signes distintius estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Coraina es titular o te llicencia legítima.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

Responsabilitat

La nostre intenció es la de oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
Li informem que no podem garantir l’accés continuat i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
Coraina no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços.

Política de privacitat i protecció de dades

En la navegació per el nostre web es possible que es recullin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis demanats. En concret vostè ens pot proporcionar informació en el formulari de contacte on li demanem dades de per poder contestar qualsevol petició que vostè ens faci. D’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per vostè, quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat de Coraina, amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.
La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Coraina que assumeix las mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, y resta de legislació aplicable.
En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les dades de caràcter personal subministrats, mitjançant comunicació escrita dirigida a Avinguda Girona 8, 17844 Cornellà de Terri (Girona), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció: info@coraina.com.

Llei aplicable i jurisdicció

Per la resolució de totes les qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que es fan en ell, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les dues parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb la seva utilització, els Jutjats i Tribunals de Girona.